www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Het evangelie.

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt.  Jesaja 52:7.

Het evangelie; letterlijk betekent dit "goed nieuw", de goede boodschap. In het christendom behandelen de evangelien van Mattheus, Marcus, Lukas en Johannes het leven van de Here Jezus. Het zijn de eerste boeken van het Nieuwe Testament in de Bijbel. Veel gaat over de drie jaar dat Jezus hier op aarde zijn werk in het openbaar uitvoerde. Dat is volgens de christenen "goed nieuws".

Beste Links

Evangelie: de Blijde Boodschap van Jezus Evangelie: de Blijde Boodschap van Jezus
Dit sociaal netwerk verwelkomt iedereen die stil wil staan bij de woorden van Jezus zoals deze zijn overgeleverd tot de dag van vandaag : christenen van gelijk welke kerkgemeenschap, andersgelovigen en ook atheïsten zijn van harte welkom...   Website

Platform Evangelie.nl Platform Evangelie.nl
Evangelie.nl is een website in aanbouw met als uiteindelijk streven een veelzijdig en interactief platform te worden voor kerken en Christelijke organisaties van alle Christelijke stromingen in Nederland. Dit omdat samenwerking tussen plaatselijke gemeenten/kerkgenootschappen...   Website

Meer Links

advent gospel promotioins advent gospel promotioins
The Advent Gospel Promotions Vereniging (AGP) is een christelijke organisatie, gericht op de uitvoering van een scala aan activiteiten (gospelconcerten, gezonde levensstijl en vegetarische koken, Bijbelstudies...
http://www.agp-internet.com

BijbelOpInternet.nl BijbelOpInternet.nl
Op deze website kunt u het verhaal over het aardse leven van Jezus Christus lezen. Wij hebben de complete Statenvertaling voor u online gezet. Deze website is bedoeld voor iedereen, ongeacht geloof, religie...
http://www.bijbelopinternet.nl/

Barry von Oerthel Barry von Oerthel
Mijn naam is Barry von Oerthel en ik heb deze website geopend met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus.
http://www.oerthel.nl

De Boodschap De Boodschap
Vele getuigenissen van genezingen, bevrijdingen, redding, overwinning en verandering in het leven van mensen door het Evangelie
http://www.deboodschap.org

Christenen online Christenen online
Deze hyve heeft als doel om alle christenen van hyves.nl te verenigen en zo een grote christelijke community te worden, over de kerkmuren heen. We willen van elkaar leren en elkaar bemoedigen, met de bijbel als...
http://christenen.hyves.nl/

Christelijke kerk Christelijke kerk
Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en Nederlands Gereformeerde Kerken werken op vele plaatsen samen. In enkele plaatsen is er ook nog een Voortgezette Gereformeerde...
http://www.christelijkekerk.nl/

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Het christelijk geloof staat of valt met relaties. In het christendom draait het om de meest belangrijke relatie die er bestaat; een relatie met degene die ervoor gezorgd heeft dat je er bent: God. Het gaat in het...
http://www.vpe.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=116

Wie is Jezus? Wie is Jezus?
Het leven van Jezus concentreert zich op de drie jaren dat Hij zich onder de mensen bewoog. Hij predikte de blijde boodschap van het Koninkrijk van God. Een profeet, een leraar, een goeroe?...
http://www.eo.nl/overjezus

Evangelische Gemeente Immanuël Winschoten Evangelische Gemeente Immanuël Winschoten
Van harte welkom op de website van Evangelische Gemeente Immanuël in Winschoten! Op onze website vindt u allerlei informatie over onze gemeente. Op deze voorpagina staan nieuwsberichten en een agenda met daarin...
http://www.egimmanuel.nl/

Stichting EVANGELIE-LEKTUUR Stichting EVANGELIE-LEKTUUR
Stichting EVANGELIE-LEKTUUR Homepage, Een brief voor je, Gratis evangelie, Bestelformulier ... Welkom op de homepage van. Stichting EVANGELIE-LEKTUUR. CD-R M
http://www.evangelielektuur.nl/

Mattheus Mattheus
Het dertiende hoofdstuk van het Mattheusevangelie bevat een redevoering van Jezus. In dit evangelie staan zes redevoeringen van Jezus "opgetekend" de meest bekende daarvan is de zogenoemde "bergrede". In...
http://utopia.knoware.nl/users/aejk/bijbel/bijbex4.htm

www.Evangelie.Org - startpagina rond het Evangelie, Jezus, Christendom www.Evangelie.Org - startpagina rond het Evangelie, Jezus, Christendom
startpagina rond het Evangelie, Jezus, Christendom. Evangelie.Org - evangelie, jezus, christen, christendom, evangelien, e.o
http://www.evangelie.org/

Christelijke begrippen Johannes (evangelie) Christelijke begrippen Johannes (evangelie)
Johannes de evangelist (? - c. 110) schreef hoogstwaarschijnlijk het Evangelie naar Johannes, traditioneel gezien beschouwen de meeste mensen hem als dezelfde persoon als de apostel Johannes alhoewel de meeste...
http://www.christelijkebegrippen.nl/christendom/Johannes_(evangelie).php

Achtergrond van het Johannesevangelie Achtergrond van het Johannesevangelie
Het evangelie naar Johannes wordt doorgaans los van de eerste drie evangeliën besproken. Men ziet grote verschillen tussen de synoptische evangeliën Matteüs, Marcus en Lucas enerzijds en het evangelie...
http://www.elim.nl/ned/nt/johan.htm

Lucas-evangelie Lucas-evangelie
Het evangelie van Lucas is één van de vier heilige boeken die de grote betekenis van Jezus’ levensloop voor het heil van de mensen schetsen. Dit evangelie benadrukt dat Jezus’ heil bestemd is voor alle mensen...
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID482903.html

Thomas Evangelie Thomas Evangelie
In 1945 werd door twee boeren bij Nag Hammadi in Egypte bij toeval een kruik gevonden, die naast vele andere Koptische geschriften een vrijwel gaaf handschrift van een nog onbekend evangelie bleek te bevatten...
http://www.thomasevangelie.nl/

Levend Evangelie Gemeente Aalsmeer Levend Evangelie Gemeente Aalsmeer
Wij willen een levende en actieve kerk zijn. Wij willen een kerk zijn naar Gods hart waar mensen naar elkaar omzien. Jezus Christus is daarbij ons grote voorbeeld en de bijbel het uitgangspunt. Onze gemeente is...
http://www.leg.nl/

Evangeliegemeente Groningen Evangeliegemeente Groningen
Wij zijn een gemeente, een groep mensen, die als doel hebben samen inhoud te geven aan het geloof in Jezus Christus. Als gemeente dragen we de naam: Evangeliegemeente Groningen en we komen bijeen in het gebouw "Avanti"...
http://www.evangelie.nu/

Stichting EVANGELIE-LEKTUUR Stichting EVANGELIE-LEKTUUR
Stichting EVANGELIE-LEKTUUR Homepage, Een brief voor je, Gratis evangelie, Bestelformulier. Welkom op de homepage van. Stichting EVANGELIE-LEKTUUR. CD-R M
http://www.evangelielektuur.nl/

Evangelie & Moslims Evangelie & Moslims
De aanwezigheid van moslims in ons land daagt de christelijke gemeente uit om opnieuw na te denken over hun identiteit. Om te midden van de vele godsdiensten en levensovertuigingen opnieuw verwonderd te raken...
http://www.evangelie-moslims.nl/view/displaystuff.php?Soort=Tekst&tekstId=16